Privacy- & cookie beleid

Hoveniersbedrijf Jutten, gevestigd aan Quabbenburgerweg 21, 7396 NN te Terwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy- en cookie beleid. Wanneer u onze website bezoekt, gaan wij er vanuit dat u instemt met dit beleid en onderstaande voorwaarden. Indien u dit niet wenst, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoveniersbedrijf Jutten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Contactgegevens

Hoveniersbedrijf Jutten
Quabbenburgerweg 21
7396 NN Terwolde
info@hoveniersbedrijfjutten.nl
www.hoveniersbedrijfjutten.nl
05 71 – 29 08 03

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hoveniersbedrijf Jutten verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoveniersbedrijf Jutten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van uw aanvraag en bestelling
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Hoveniersbedrijf Jutten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hoveniersbedrijf Jutten) tussen zit

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hoveniersbedrijf Jutten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoveniersbedrijf Jutten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoveniersbedrijf Jutten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wanneer u onze website bezoekt worden er (tijdelijke) tekstbestanden geplaatst op uw laptop, tablet of mobile device. Zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij de meeste websites op uw mobiele telefoon, computer of tablet verschijnen wanneer u een website bezoekt. De nieuwe AVG heeft invloed op het cookiebeleid omdat persoonsgegevens worden verwerkt wanneer er cookies worden geplaatst. Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk voor een website om uw inloggegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. Ook worden cookies toegepast om statistieken van het gebruik van de website bij te houden.

Wij maken gebruik van functionele-, statistische- en marketing cookies

De functionele cookies zijn nodig om de site goed te laten functioneren, dus deze plaatsen wij altijd. Dit is wettelijk ook toegestaan.

Statische cookies maken het voor websites mogelijk om analytische gegevens zoals de hoeveelheid bezoekers van de website te verkrijgen. Op deze manier kunnen wij onze diensten voor u verbeteren en heeft u een fijnere ervaring op de website van Hoveniersbedrijf Jutten. Wij verkrijgen deze analytische informatie via Google Analytics. Deze gegevens delen wij niet met derden. Wij hebben een verwerking overeenkomst afgesloten en de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd (zoals IP-adres).

Daarnaast plaatsen we marketing cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting deze link.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Facebookpixel
Functie: Voor het retargetten van onze websitebezoekers
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoveniersbedrijf Jutten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoveniersbedrijfjutten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hoveniersbedrijf Jutten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoveniersbedrijf Jutten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hoveniersbedrijfjutten.nl. Hoveniersbedrijf Jutten heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) – Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Deze website wordt beveiligd door reCAPTCHA hiervoor gelden het privacy beleid en de service voorwaarden van Google.

Tot slot

Mocht u na het lezen van ons privacy- en cookie beleid nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy wanneer u onze website bezoekt, neem dan gerust contact op. Dat kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Hoveniersbedrijf Jutten kan haar privacy- en cookiebeleid aanpassen als dit nodig is naar aanleiding van ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Als wij iets wijzigen, maken wij dat tijdig via deze pagina bekend.

0
× Chat met ons